Home เกร็ดความรู้ คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก มาแปรงฟันให้ลูกน้อยอย่างถูกวิธีกันเถอะ

พื้นที่รับฟังความคิดเห็นของโรงพยาบาลทันตกรรม


ชนิดของบริการ

ตรวจและวินิจฉัยโรคในช่องปากและฟัน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อุดฟันและรักษารากฟัน
รักษาโรคเหงือกและโรคปริทันต์
จัดฟันและใส่ฟันปลอม

Type of Service

Oral examination and diagnosis
Oral surgery, dental extraction and surgical remove of impacted tooth Pediatric dentistry
Conservative dentistry and root canal treatment
Treatment of gingival and periodontal diseases
Orthodontic treatment and Prosthetics

เวลาทำการ

คลินิกปกติ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 8.30น. - 16.00น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

คลินิกนอกเวลา
วันจันทร์ถึงวันศุกร์

17.00น. - 20.00น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

Office Hour

Regular
Monday - Friday
08.30 am. - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866


Special
Monday - Friday
05.00 pm. - 8.00 pm.
Saturday and Sunday
09.00 am - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866

Hits

Content View Hits : 1935043

online

We have 65 guests online
มาแปรงฟันให้ลูกน้อยอย่างถูกวิธีกันเถอะ
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก - คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก

 มาแปรงฟันให้ลูกน้อยอย่างถูกวิธีกันเถอะ

การแปรงฟันด้วยแปรงสีฟันในเด็กควรเริ่มไม่ช้าไปกว่าเมื่อมีฟันกรามน้ำนมขึ้น เพราะบริเวณด้านบดเคี้ยวของฟันกรามมีหลุมร่องฟันลึก ซึ่งการใช้ผ้าเช็ดจะไม่เพียงพอในการทำความสะอาดฟันอีกต่อไป ผู้ปกครองควรเลือกแปรงสีฟันขนาดพอเหมาะกับช่องปากของเด็ก คือแนวขนแปรงครอบคลุมฟันได้ประมาณ 2 ซี่ ไม่กว้างหรือสูงเกินไปจนเข้าไปในช่องปากลำบาก ขนแปรงอ่อนนุ่ม ด้ามจับเป็นแบบตรงๆ จับง่าย

ผู้ปกครองควรเป็นผู้บีบยาสีฟันและแปรงฟันให้ อย่างน้อยวันละสองครั้งคือ เช้า กับก่อนนอน (แปรงเสร็จ ไม่ทานอะไรอีกแล้ว) และใช้ร่วมกับยาสีฟันชนิดผสมฟลูออไรด์ โดยเด็กอายุน้อยกว่าสามปีให้บีบยาสีฟันแค่เป็นจุดพอเปียก (smear , ดังรูป แปรงสีฟันสีฟ้า) และเด็กอายุ 3-6 ปีให้บีบยาสีฟันขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียว (pea-sized, ดังรูป แปรงสีฟันสีชมพู)

 

ในการแปรงฟันให้เด็ก หากเด็กอยากแปรงด้วยตนเอง ผู้ปกครองอาจให้เด็กลองแปรงเองดูก่อนพร้อมจับมือช่วยสอนหรือแนะนำ และต้องแปรงซ้ำอีกครั้งให้สะอาด

วิธีการแปรงฟันที่ง่ายและมีประสิทธิภาพดีในเด็กคือเทคนิคการแปรงที่เรียกว่า Horizontal scrub คือวางแปรงในแนวนอน และขยับสั้นๆในแนวนอนประมาณสิบครั้งต่อตำแหน่ง แล้วขยับเลื่อนแปรงไปยังบริเวณถัดไป โดยทำเป็นลำดับจากซ้ายไปขวา และต้องแปรงทั้งด้านนอกและด้านใน ส่วนบริเวณฟันกรามต้องแปรงด้านบดเคี้ยวด้วย โดยวางแปรงลงตรงๆให้ปลายขนแปรงวางอยู่บนด้านบดเคี้ยวของฟัน และขยับแปรงสั้นๆไปมา 20 ครั้ง (ไม่ได้แปรงปัดขึ้นลง เหมือนเพลงที่เด็กๆร้องสมัยก่อน) จากนั้นให้เด็กแลบลิ้นออกมายาวๆ และแปรงลิ้นเบาๆโดยลูบออกมาหลายๆครั้ง จากนั้นให้เด็กบ้วนปากแต่น้อย เพื่อให้ฟลูออไรด์ของยาสีฟันยังคงเหลืออยู่ในช่องปากมากที่สุด สุดท้ายให้ผู้ปกครองใช้ไหมขัดฟัน (Dental floss) ทำความสะอาดบริเวณซอกฟันที่ติดกันทั้งฟันหน้าและฟันหลังไล่ไปตามลำดับเหมือนลำดับการแปรงฟันทั่วทั้งช่องปาก 

 

เกร็ดความรู้ประจำเดือน มกราคม 2558

ชื่อคลินิก คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก

ชื่อเรื่อง มาแปรงฟันให้ลูกน้อยอย่างถูกวิธีกันเถอะ

โดย อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ฤดี สกุลรัชตะ