Home เกร็ดความรู้ คลินิกปริทันตวิทยา โรคเหงือกอักเสบและเหงือกบวมโตในหญิงตั้งครรภ์

พื้นที่รับฟังความคิดเห็นของโรงพยาบาลทันตกรรม


ชนิดของบริการ

ตรวจและวินิจฉัยโรคในช่องปากและฟัน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อุดฟันและรักษารากฟัน
รักษาโรคเหงือกและโรคปริทันต์
จัดฟันและใส่ฟันปลอม

Type of Service

Oral examination and diagnosis
Oral surgery, dental extraction and surgical remove of impacted tooth Pediatric dentistry
Conservative dentistry and root canal treatment
Treatment of gingival and periodontal diseases
Orthodontic treatment and Prosthetics

เวลาทำการ

คลินิกปกติ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 8.30น. - 16.00น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

คลินิกนอกเวลา
วันจันทร์ถึงวันศุกร์

17.00น. - 20.00น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

Office Hour

Regular
Monday - Friday
08.30 am. - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866


Special
Monday - Friday
05.00 pm. - 8.00 pm.
Saturday and Sunday
09.00 am - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866

Hits

Content View Hits : 2117280

online

We have 278 guests online
โรคเหงือกอักเสบและเหงือกบวมโตในหญิงตั้งครรภ์
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก - คลินิกปริทันตวิทยา

โรคเหงือกอักเสบในสตรีมีครรภ์เป็นโรคในช่องปากที่พบได้เป็นประจำ โดยพบว่าสตรีมีครรภ์กว่าร้อยละ 30 จะตรวจพบโรคนี้ในช่องปากได้ รายงานวิจัยหลายการศึกษากล่าวว่าขณะสตรีตั้งครรภ์จะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศซึ่งส่งผลต่อการตอบสนองในช่องปากให้ไวต่อคราบจุลินทรย์ที่เกาะบนผิวฟัน ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเหงือกอักเสบ

 

นอกจากนี้ในสตรีมีครรภ์บางรายจะแสดงอาการของเหงือกอักเสบร่วมกับลักษณะเหงือกที่มีขนาดโตผิดปกติ รายงานวิจัยกล่าวว่าฮฮร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนและโปรเจสเตอร์โรน น่าจะมีบทบาทสำคัญในการเกิดความผิดปกตินี้ เนื่องจากตรวจพบระดับของฮอร์โมนชนิดนี้ในน้ำลายที่ระดับสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญระหว่างตั้งครรภ์ 

 

รูปแสดงลักษณะเหงือกอักเสบและบวมโตบริเวณหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟันในขณะตั้งครรภ์

 

ลักษณะอาการแสดงที่ตรวจพบได้ โดยทั่วไปอาการจะปรากฏในช่วงเดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 8 ของการตั้งครรภ์ อาการจะปรากฏให้เห็นตั้งแต่มีลักษณะอักเสบแดงของเหงือก มีเลือดออกขณะแปรงฟัน จนถึงมีลักษณะบวมโตของเหงือกดังรูปภาพประกอบ

การป้องกันและการรักษาโรคจึงมุ่งเน้นไปที่การดูแลอนามัยช่องปากซึ่งได้แก่การแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน และสิ่งสำคัญคือการมาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากในระหว่างตั้งครรภ์และได้รับการขูดหินปูน ทำความสะอาดฟันโดยทันตแพทย์ร่วมด้วย ในรายที่มีลักษณะบวมเป็นก้อนโตของเหงือกควรได้รับการดูแลจากทันตแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาที่ถูกต้อง ซึ่งโดยปกติแล้วหากเหงือกบวมโตขนาดเล็กจะหายได้เองหลังจากคลอดบุตร แต่หากเหงือกมีก้อนขนาดใหญ่และขัดขวางการทานอาหารอาจจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดออกโดยทันตแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชา


 

เกร็ดความรู้ ประจำเดือน 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2556)
ชื่อคลินิก คลินิกปริทันตวิทยา
ชื่อเรื่อง โรคเหงือกอักเสบและเหงือกบวมโตในหญิงตั้งครรภ์
โดย อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์