Home เกร็ดความรู้ คลินิกทันตกรรมหัตถการ อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น

พื้นที่รับฟังความคิดเห็นของโรงพยาบาลทันตกรรม


ชนิดของบริการ

ตรวจและวินิจฉัยโรคในช่องปากและฟัน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อุดฟันและรักษารากฟัน
รักษาโรคเหงือกและโรคปริทันต์
จัดฟันและใส่ฟันปลอม

Type of Service

Oral examination and diagnosis
Oral surgery, dental extraction and surgical remove of impacted tooth Pediatric dentistry
Conservative dentistry and root canal treatment
Treatment of gingival and periodontal diseases
Orthodontic treatment and Prosthetics

เวลาทำการ

คลินิกปกติ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 8.30น. - 16.00น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

คลินิกนอกเวลา
วันจันทร์ถึงวันศุกร์

17.00น. - 20.00น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

Office Hour

Regular
Monday - Friday
08.30 am. - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866


Special
Monday - Friday
05.00 pm. - 8.00 pm.
Saturday and Sunday
09.00 am - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866

Hits

Content View Hits : 2086309

online

We have 259 guests online
อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก - คลินิกทันตกรรมหัตถการ

การจัดฟันแฟชั่นคืออะไร

หลายๆท่านคงเคยได้ยินเรื่องการจัดฟันแฟชั่นกันมาแล้วบ้างไม่มากก็น้อย ซึ่งในปัจจุบันการจัดฟันแฟชั่นนี้กำลังได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่น โดยเฉพาะนักเรียนในช่วงมัธยม ซึ่งมีค่านิยมว่าการจัดฟันแฟชั่นถือเป็นการเพิ่มเสน่ห์ เพิ่มความสวยงามให้กับตัวเองทางหนึ่ง ซึ่งเป็นค่านิยมที่ผิดและมีอันตรายเป็นอย่างมาก ในวันนี้จะกล่าวถึงผลกระทบที่อาจตามมาจากการจัดฟันแฟชั่น  โดยอันดับแรกจะขอกล่าวถึงข้อมูลเบื้องต้นของการจัดฟันก่อนนะครับ

 

การจัดฟันคืออะไร

การจัดฟันคือการรักษาทางทันตกรรมแขนงหนึ่งซึ่งมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาการสบฟันและการเรียงตัวของฟัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความสมดุลและการกลับสู่สภาพปกติของฟัน โดยการจัดฟันควรได้รับการรักษาจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เนื่องจากการจัดฟันจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของฟันซึ่งจะส่งผลต่อทั้งตัวฟันและอวัยวะโดยรอบฟัน เช่น เหงือก กระดูกที่ห่อหุ้มฟัน นอกจากนั้นก่อนจะทำการจัดฟันต้องมีการเตรียมช่องปากของคนไข้เพื่อให้มีความพร้อมก่อนการจัดฟัน คือการอุดฟัน และขูดหินน้ำลายอีกด้วย

ใครควรจัดฟัน

ผู้ที่ควรจัดฟันคือผู้ที่มีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ของฟันและขากรรไกร เช่น การมีขนาดของฟันไม่เหมาะสมกับขนาดของขากรรไกร จึงทำให้มีฟันซ้อน หรือ ฟันห่าง จำนวนของฟันที่ขาดหรือเกินในช่องปาก หรือการมีอุปนิสัยบางชนิดที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อฟัน เช่น การดูดนิ้ว การหายใจทางปาก การกลืนโดยวางตำแหน่งลิ้นไว้ที่ฟันล่าง เป็นต้น ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยถึงความจำเป็นในการจัดฟันของคนไข้แต่ละราย ว่าสมควรได้รับการรักษาหรือไม่ โดยถ้าคนไข้มีการจัดเรียงตัวของฟันและความสัมพันธ์ของฟันที่ดีอยู่แล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษา

อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น

โดยส่วนมากผู้ที่ให้บริการจัดฟันแฟชั่นมักจะเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ทางทันตกรรมเทียบเท่าทันตแพทย์ จึงอาจเกิดอันตรายต่างๆตามมากับผู้ใช้บริการ เช่น อันตรายจากขั้นตอนการติดเครื่องมือจัดฟันซึ่งอาจไม่มีการฆ่าเชื้อของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการติดเครื่องมืออย่างถูกวิธี อาจทำให้ได้รับโรคติดต่อในขณะติดเครื่องมือได้  อันตรายจากวัสดุที่ใช้ในการจัดฟันแฟชั่นซึ่งอาจใช้วัสดุที่ไม่มีความเหมาะสม ไม่มีคุณภาพ โดยอาจมีการปนเปื้อนของสารพิษต่างๆ ซึ่งจะถูกดูดซึม สะสมเข้าไปในร่างกายอย่างต่อเนื่อง อันตรายต่อฟันและอวัยวะในช่องปากซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญมากเนื่องจากการจัดฟันที่ผิดวิธีจะทำให้เกิดความผิดปกติต่อทั้งฟันและอวัยวะอื่นในช่องปาก ถ้าใช้แรงที่มากเกินไปในการเคลื่อนฟันจะทำให้รากฟันละลายนอกจากนั้นยังสามารถทำให้ฟันตายได้อีกด้วย นอกจากนั้นการมีเครื่องมือจัดฟันในช่องปากจะขัดขวางต่อการทำความสะอาดช่องปาก ถ้าไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีจะทำให้เกิดฟันผุ หรือโรคเหงือกอักเสบตามมา

จากผลเสียต่างๆเหล่านี้ จึงหวังว่าทุกคนควรหลีกเลี่ยงการจัดฟันแฟชั่นนะครับ เพราะนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้ว ยังมีโทษอีกมากมายตามมาได้จากการจัดฟันแฟชั่นครับ

 

เกร็ดความรู้ ประจำเดือน 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2556)
ชื่อคลินิก คลินิกทันตกรรมหัตถการ
ชื่อเรื่อง อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น
โดย ทันตแพทย์ ศิรัส  สังขปรีชา