Home ฟันทอล์ค บทรายการวิทยุ ประจำปี 2558

พื้นที่รับฟังความคิดเห็นของโรงพยาบาลทันตกรรม


ชนิดของบริการ

ตรวจและวินิจฉัยโรคในช่องปากและฟัน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อุดฟันและรักษารากฟัน
รักษาโรคเหงือกและโรคปริทันต์
จัดฟันและใส่ฟันปลอม

Type of Service

Oral examination and diagnosis
Oral surgery, dental extraction and surgical remove of impacted tooth Pediatric dentistry
Conservative dentistry and root canal treatment
Treatment of gingival and periodontal diseases
Orthodontic treatment and Prosthetics

เวลาทำการ

คลินิกปกติ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 8.30น. - 16.00น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

คลินิกนอกเวลา
วันจันทร์ถึงวันศุกร์

17.00น. - 20.00น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

Office Hour

Regular
Monday - Friday
08.30 am. - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866


Special
Monday - Friday
05.00 pm. - 8.00 pm.
Saturday and Sunday
09.00 am - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866

Hits

Content View Hits : 2117235

online

We have 228 guests online
บทรายการวิทยุ ประจำปี 2558
ฟันทอล์ค - บทวิทยุฟันทอล์ค

ลำดับที่ รายชื่อบทวิทยุ ออกอากาศ ผู้เขียนบท
1

อาหารกับการเกิดฟันผุ

5 มกราคม 2558 นางเจนตา บัวเทศ
2 ฟันคุดเจ้าปัญหาตอนที่ ๑ 12 มกราคม 2558 ทพ.ธีรวัฒน์ สุขไผ่ตา
3 อาการปวดฟันเกิดจากอะไร 19 มกราคม 2558 ทญ.ธัญญพัทธ์ อิงบุญมีสกุล
4 ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในเด็กเล็ก 26 มกราคม 2558 ทญ.หทัยภัทร ตระกูลสุข
5 โรคปากนกกระจอก 2 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวนฤมล สังข์ทอง
6 ฟันคุดเจ้าปัญหาตอนที่ ๒ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ทพ.ธีรวัฒน์ สุขไผ่ตา
7 ปากแหว่งเพดานโหว่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ทญ.ธัญญพัทธ์ อิงบุญมีสกุล
8 ภาวะกระดูกพรุนต่อสุขภาพช่องปาก 23 กุมภาพันธ์ 2558 อ.ทญ.ดร.วีรญา ตันทนาภรณ์กุล
9 หญิงตั้งครรภ์ 2 มีนาคม 2558 นางสาวนฤมล สังข์ทอง
10 ยาต้านเกล็ดเลือด ยาต้านการแข็งตัวของเลือด 9 มีนาคม 2558

ทญ.ชลาธิป ชมพูนุท ณ อยุธยา

 11 โรคเริมที่ริมฝีปาก 16 มีนาคม 2558 อ.ทญ.จุฑามาศ อรรถโกมล
 12 สารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์  ตอนที่ 1 23 มีนาคม 2558 รศ.ทญ.ดร.รัชดาภรณ์ เค้ามงคลกิจ
 13 สารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์  ตอนที่ 2 30 มีนาคม 2558 รศ.ทญ.ดร.รัชดาภรณ์ เค้ามงคลกิจ
 14 รอยโรคหลากสี 6 เมษายน 2558 อ.ทพ.ดร.ชายแดน  อินต๊ะปา
 15 หยุดสงกรานต์ 13 เมษายน 2558  
 16 การดื่มชากับสุขภาพช่องปาก 20 เมษายน 2558 อ.ดร.ประวีณ วยัคฆานนท์
 17 อาการเสียวฟัน 27 เมษายน 2558 อ.ดร.จันทร์ทิภา จบศรี
 18 เมื่อคุณนอนกัดฟัน จะทำยังไงดี ? 4 พฤษภาคม 2558

อ.ทญ.ดร.บุณทริกา ชื่นจิตกุลถาวร

19    11 พฤษภาคม 2558  
20 สารให้ความหวานแทนน้ำตาลกับการเกิดฟันผุ  18 พฤษภาคม 2558  
21 การแปรงฟันเพียงอย่างเดียวเพียงพอหรือไม่ ในการดูแลช่องปาก 25 พฤษภาคม 2558   อ.ทญ.รัชนู ชาญสมาธิ์
22 การดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กพิเศษ  1 มิถุนายน 2558  ทญ.อรรจาภัคน์ วงศ์วิริยะ 
23 สิทธิในการรักษาทางทันตกรรมของประชาชน  8 มิถุนายน 2558  อ.ทญ.ธนิดา โพธิ์ดี 
24 ไขมันทรานส์ ภัยร้ายที่มาพร้อมความอร่อย  15 มิถุนายน 2558  ผศ.ทญ.ดร.รุ่งอรุณ เกรียงไกร 
25 ความสำคัญของฟันน้ำนม  22 มิถุนายน 2558  ทญ.รวีวรรณ เพียรพลาวุฒิ 
26 "Sealant" เลี่ยงฟันผุจากหลุมร่องฟันลึก  29 มิถุนายน 2558  นางเจนตา บัวเทศ 
27 หลายคำถามกับยาสีฟัน 6 กรกฎาคม 2558   นางเจนตา บัวเทศ 
28 เรื่องน่ารู้จากโฆษณายาสีฟัน  13 กรกฎาคม 2558   นางเจนตา บัวเทศ 
29 ฟันสึกป้องกันได้  20 กรกฎาคม 2558   อ.ทญ.ดร.สุภาพร แสงอ่วม
30 บุหรี่กับการเกิดโรคปริทันต์ 27 กรกฎาคม 2558   ผศ.ทญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา
31 โครงการ "Buddy for Smiles หนึ่งหยาดโลหิต ต่อชีวิตผู้ป่วยธาลัสซีเมีย"  3 สิงหาคม 2558  นางเจนตา บัวเทศ 
32 ฟลูออไรด์ 10 สิงหาคม 2558  ทพ.วิชญยุตม์ ศศิมณฑล
33 งานวิจัยเรื่องความแม่นยำของภาพรังสีปริทัศน์ในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างคลองขากรรไกรล่าง และฟันกรามล่างคุดซี่ที่สาม 17 สิงหาคม 2558  อ.ทญ.ดร.วีรญา ตันทนาภรณ์กุล
34 ผู้สูงอายุกับการดูแลสุขภาพช่องปาก 24 สิงหาคม 2558  อ.ทญ.ดร.สุทธิพลินทร์ สุวรรณกุล
35 โรคปริทันต์ และความเกี่ยวพันกับภาวะแท้งที่เกิดขึ้นเอง 31 สิงหาคม 2558  นางเจนตา บัวเทศ 
36 นมแม่กับการพัฒนาการของช่องปากและขากรรไกร 7 กันยายน 2558  นางเจนตา บัวเทศ 
37 สุขภาพช่องปากสดใสวัยผู้สูงอายุ 14 กันยายน 2558  อ.ทญ.ทิพย์ฤทัย ประยูรวงษ์
38 ทำไมผู้ป่วยควรมารับการใส่ฟันเทียม 21 กันยายน 2558 ทญ.เพียงขวัญ สายประเสริฐ 
39 ภาวะเหงือกร่น 28 กันยายน 2558  นางเจนตา บัวเทศ 
40 ข้อปฏิบัติตนหลังจากใส่ฟันเทียมแบบถอดได้ 5 ตุลาคม 2558  ทพ.สันติภาพ เก่งธัญกิจ
41 ข้อปฏิบัติตนหลังจากใส่ฟันเทียมแบบติดแน่น 12 ตุลาคม 2558  ทพ.สันติภาพ เก่งธัญกิจ
42 ฟันหลอ 1 ซี่ ฉันควรจัดการกับช่องว่างนี้อย่างไร 19 ตุลาคม 2558  ทญ.ปวีณา คงคอน