Home ฟันทอล์ค บทรายการวิทยุ ประจำปี 2562

พื้นที่รับฟังความคิดเห็นของโรงพยาบาลทันตกรรม


ชนิดของบริการ

ตรวจและวินิจฉัยโรคในช่องปากและฟัน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อุดฟันและรักษารากฟัน
รักษาโรคเหงือกและโรคปริทันต์
จัดฟันและใส่ฟันปลอม

Type of Service

Oral examination and diagnosis
Oral surgery, dental extraction and surgical remove of impacted tooth Pediatric dentistry
Conservative dentistry and root canal treatment
Treatment of gingival and periodontal diseases
Orthodontic treatment and Prosthetics

เวลาทำการ

คลินิกปกติ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 8.30น. - 16.00น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

คลินิกนอกเวลา
วันจันทร์ถึงวันศุกร์

17.00น. - 20.00น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

Office Hour

Regular
Monday - Friday
08.30 am. - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866


Special
Monday - Friday
05.00 pm. - 8.00 pm.
Saturday and Sunday
09.00 am - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866

Hits

Content View Hits : 2117284

online

We have 284 guests online
บทรายการวิทยุ ประจำปี 2562
ฟันทอล์ค - บทวิทยุฟันทอล์ค

ลำดับที่ รายชื่อบทวิทยุ ออกอากาศ ผู้เขียนบท
1

 ฟันสึกกร่อนจากการว่ายน้ำ

 7/1/2562  อ.ทพญ.ดร.ฤดี สกุลรัชตะ
2  กลิ่นปากแรงทำอย่างไรดี  14/1/2562  นางเจนตา บัวเทศ
3  โรคพิการแต่กำเนิดป้องกันได้ด้วย “โฟลิก”  21/1/2562  อ.ทพญ.พรสุดา หน่อไชย
4  จัดฟันแฟชั่น 28/1/2562   ทพญ.เบญจรัตน์ กอนโภชน์
5  อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ตอนที่ ๑ 4/2/2562   นางเจนตา บัวเทศ
6  อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ตอนที่ ๒ 11/2/2562   นางเจนตา บัวเทศ
7  ฟันก็แปรงเป็นแมงได้ไง 18/2/2562   ทพ.กิตติชัย สิรีรัตน์
8  การดูแลสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์ 25/2/2562   ผศ.ทพญ.ดร.ศศิมา ภูวนันท์
9  สภาวะแทรกซ้อนในการบูรณะฟันโดยการใส่ฟันเทียมชนิดติดแน่น 4/3/2562   อ.ทพ.ดร.ยศณรงค์ ศิริเมธาวงศ์
10  ฟลูออไรด์กับเด็ก  11/3/2562

 นางเจนตา บัวเทศ

 11  การจัดฟันแบบใส 18/3/2562   อ.ทพญ.รัชวรรณ ตัณศลารักษ์
 12  การเตรียมตัวมาทำฟันอย่างปลอดภัยในผู้สูงอายุ  25/3/2562  ผศ.ทพญ.ดร.สดใส วิโรจนศักดิ์
 13  ฟันปลอม  1/4/2562  อ.ทพ.ดร.พรพจน์ เจียงกองโค
 14  การจัดฟันกับการเปลี่ยนรูปหน้า 8/4/2562   นางเจนตา บัวเทศ
 15  การสูบบุหรี่และสุขภาพช่องปาก  15/4/2562  อ.ทพญ.ศศิธารี สินทวิชัย
 16  กลิ่นปาก แก้ได้ไม่ยาก  22/4/2562  อ.ทพญ.ดร.ประวีณา โสภาพรอมร
 17  การกลืนลำบากในผู้สูงอายุ 29/4/2562  อ.ทพญ.ดร.ฐานิต ประสิทธิ์ศักดิ์
 18  การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียใ สำหรับผู้ป่วยขาดน้ำลาย 13/5/2562 

 นางเจนตา บัวเทศ

19  มีฟันคุดไม่ผ่าออกได้ไหม  20/5/2562  อ.ทพญ.ชัญญรัช เกียรติตั้ง
20  ตุ่มและก้อนบวมในปากที่เกิดจากโรคของต่อมน้ำลาย 27/5/2562   ผศ.ทพ.ดร.ชายแดน อินต๊ะปา
21  โรคโจเกรน 3/6/2562  อ.ดร.จันทร์ทิภา จบศรี
22  โรคปริทันต์ กับภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ 10/6/2562   นางเจนตา บัวเทศ
23  แผลในปากเป็นอะไรมากกว่าที่คิด 17/6/2562   ผศ.ทพญ.ดร.ศิริลาวัณย์ โต๊ะนาค
24  ไม่อยากมีกลิ่นปาก เคี้ยวหมากฝรั่ง อมน้ำยาบ้วนปากดีไหม 24/6/2562   นางเจนตา บัวเทศ
25  ๕ โรคที่พบได้บ่อยในช่องปาก และวิธีการรักษา 1/7/2562   อ.ทพญ.ชัญญรัช เกียรติตั้ง 
26  ปวดฟัน แต่ไม่อยากถอนฟัน ทำไงดี 8/7/2562   อ.ทพ.กิตติพงษ์ เกตุแป้น
27  รู้จักกับวัณโรคในช่องปาก 15/7/2562   อ.ทพญ.ดร.วัลดา สว่างอรุณ
28  ยาสีฟันลดการเสียวฟัน  22/7/2562  อ.ทพญ.ดร.สุวิมล เจตนาเชี่ยวชาญกิจ
29  หลักพิจารณาในการส่งถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม 5/8/2562   รศ.ทพญ.ดร.วีรญา ตันทนาภรณ์กุล
30  ทำรากฟันเทียมเถื่อน  12/8/2562  นางเจนตา บัวเทศ
31  การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ  19/8/2562  ทพญ.ดร.ทัศน์ทวี เข็มวงษ์
32  ป้องกันฟันผุกร่อนตอนว่ายน้ำ 26/8/2562   ผศ.ทพญ.ดร.รุ่งอรุณ เกรียงไกร
33  ถาม-ตอบการป้องกันฟันผุ ตอนที่ ๑ 2/9/2562   นางเจนตา บัวเทศ
34  ถาม-ตอบการป้องกันฟันผุ ตอนที่ ๒ 9/9/2562   นางเจนตา บัวเทศ
35  เสียงคลิกหน้าหู 16/9/2562   ทพญ.ชฎาพร บุญเกื้อ
36  ผ่าฟันคุด ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด  30/9/2562  อ.ทญ.พันทิพย์ สังวรินทะ
37  หน่วยทันตกรรมพระราชทาน+การออกหน่วยใส่ฟันเทียม 7/10/2562   อ.ทพ.ดร.เจษฎา ผลาสุข
38  การเปลี่ยนแปลงของช่องปากในผู้สูงอายุ 14/10/2562   รศ.ทพญ.ดร.รัชดาภรณ์ เค้ามงคลกิจ
39  อยากอุดฟัน แต่จะเลือกวัสดุบูรณะฟันอย่างไรให้คุ้มค่า และเหมาะสม  21/10/2562  ทันตแพทย์ พงษ์สิริ  ใจคำปัน
40  การบูรณะฟันก่อนเริ่มทำการรักษาคลองรากฟัน 28/10/2562   ทพ.กิตติพงษ์ เกตุแป้น
41  ฟันสะอาด ยิ้มสวย ดูอย่างไร ทำอย่างไร  4/11/2562  ผศ.ทญ.ดร.สดใส วิโรจนศักดิ์
42  อันตรายจัดฟันแฟชั่น  11/11/2562  ทพ.ปรณัฐ  เมฆสุธีพิทักษ์
43  การดูแล และทำความสะอาดซอกฟัน 18/11/2562   ผศ.ทพญ.ดร.ศิโรรัช วัชรานาถ
 44  ข้อพิจารณาพื้นฐานของการบูรณะฟันภายหลังจากการรักษารากฟัน   25/11/2562  อ.ทพ.ดร.ธนพล ศรสุวรรณ
45  ทันตกรรมสำหรับนักกีฬา  2/12/2562  ผศ.ทพ.ดร.ภัชรพล สำเนียง
46  การบูรณะฟันหลังจากรักษาคลองรากฟันแล้ว  9/12/2562  อ.ทพ.กิตติพงษ์ เกตุแป้น
47  ฟลูออไรด์กับการป้องกันฟันผุ  16/12/2562  ผศ.ทพญ.ดร.กรชนก วยัคฆานนท์
48  การสูบบุหรี่กับการเกิดโรคปริทันต์  23/12/2562  ผศ.ทพญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา
49  นักวิทยาศาสตร์ค้นพบวิธีการสร้าง ‘เคลือบฟัน’  30/12/2562  อ.ดร.ประวีณ วยัคฆานนท์