Home เกร็ดความรู้

พื้นที่รับฟังความคิดเห็นของโรงพยาบาลทันตกรรม


ชนิดของบริการ

ตรวจและวินิจฉัยโรคในช่องปากและฟัน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อุดฟันและรักษารากฟัน
รักษาโรคเหงือกและโรคปริทันต์
จัดฟันและใส่ฟันปลอม

Type of Service

Oral examination and diagnosis
Oral surgery, dental extraction and surgical remove of impacted tooth Pediatric dentistry
Conservative dentistry and root canal treatment
Treatment of gingival and periodontal diseases
Orthodontic treatment and Prosthetics

เวลาทำการ

คลินิกปกติ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 8.30น. - 16.00น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

คลินิกนอกเวลา
วันจันทร์ถึงวันศุกร์

17.00น. - 20.00น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

Office Hour

Regular
Monday - Friday
08.30 am. - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866


Special
Monday - Friday
05.00 pm. - 8.00 pm.
Saturday and Sunday
09.00 am - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866

Hits

Content View Hits : 2086299

online

We have 246 guests online
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก
การจัดฟันแบบใสไร้เหล็ก (Invisalign)
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก - คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

การจัดฟันแบบใสไร้เหล็ก คือ การใช้เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ที่มีความใส ในการเคลื่อนฟันไปทีละน้อยๆ ไปสู่ตำแหน่งที่ต้องการ  การสร้างเครื่องมือทำโดยใช้เทคโนโลยีการสร้างภาพสามมิติบนจอคอมพิวเตอร์ (3D Computeried Digital Imaging) มาช่วยในการออกแบบการสร้างชุดเครื่องมือจัดฟัน เฉพาะสำหรับแต่ละคน โดยภาพโปรแกรมสามมิติจะแสดงภาพของการเคลื่อนที่ของฟันทีละขั้นตอน จากแรกเริ่มของการทำงานจนกระทั่งฟันเรียงตัวจนสวยงาม และเครื่องมือจัดฟันแบบใสนั้นจะทำงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังภาพสามมิติที่แสดงไว้ โดยเครื่องมือจัดฟันแต่ละชุดจะมีการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้ฟันเคลื่อนที่ไปตามทิศทางนั้น ๆ คนไข้จะต้องใส่เครื่องมือตลอดเวลาตามที่ทันตแพทย์แนะนำ และเปลี่ยนเครื่องมือใหม่ทุก 2 สัปดาห์ 

 

Read more...
 
Alzheimer’s disease
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก - คลินิกวินิจฉัยโรคและเวชศาสตร์ช่องปาก

Alzheimer’s disease หรือ AD เป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดที่เป็นสาเหตุในการเกิดภาวะสมองเสื่อม (dementia) ซึ่งมักมีอาการความจำเสื่อมและอาการอื่นๆ ร่วมด้วยซึ่งส่งผลต่อชีวิตประจำวัน    AD เป็นโรคที่พบในผู้สูงอายุและมีอุบัติการณ์การเกิดโรคสูงขึ้นตามอายุ    โดยในกลุ่มคนที่อายุ 65 ปี พบได้ประมาณร้อยละ 10    ผู้ที่อายุเกิน 85 ปี พบได้ถึงเกือบร้อยละ 50   อย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยบางกลุ่มที่พบตั้งแต่อายุ 40-50 ปี ซึ่งมักเป็นกลุ่มที่มีประวัติโรคนี้ในครอบครัวค่อนข้างชัดเจนหรือผู้ที่เป็นโรคกลุ่มอาการดาวน์ (Down’s syndrome)      สาเหตุของโรค AD นั้นปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัด เชื่อว่าอาจมีส่วนจากพันธุกรรมและมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้อง เช่น อาหาร สิ่งแวดล้อมและการติดเชื้อบางชนิด  ทำให้เกิดความผิดปกติในเนื้อสมอง  ซึ่งจะพบลักษณะที่สำคัญสองประการคือ กลุ่มใยประสาทที่พันกัน (neurofibrillary tangles) และการมีสาร amyloid b (Ab) ในสมอง      ในปัจจุบันเชื่อว่าใยสมองที่พันกันทำให้สารอาหารไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้   และการที่สมองมีคราบ Ab หุ้มส่งผลทำให้ระดับ acetylcholine สมองลดลงซึ่งสาร acetylcholine จะมีส่วนสำคัญในเรื่องการเรียนรู้และความจำ

Read more...
 
«StartPrev12345NextEnd»

Page 5 of 5