Home เกร็ดความรู้

พื้นที่รับฟังความคิดเห็นของโรงพยาบาลทันตกรรม


ชนิดของบริการ

ตรวจและวินิจฉัยโรคในช่องปากและฟัน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อุดฟันและรักษารากฟัน
รักษาโรคเหงือกและโรคปริทันต์
จัดฟันและใส่ฟันปลอม

Type of Service

Oral examination and diagnosis
Oral surgery, dental extraction and surgical remove of impacted tooth Pediatric dentistry
Conservative dentistry and root canal treatment
Treatment of gingival and periodontal diseases
Orthodontic treatment and Prosthetics

เวลาทำการ

คลินิกปกติ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 8.30น. - 16.00น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

คลินิกนอกเวลา
วันจันทร์ถึงวันศุกร์

17.00น. - 20.00น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

Office Hour

Regular
Monday - Friday
08.30 am. - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866


Special
Monday - Friday
05.00 pm. - 8.00 pm.
Saturday and Sunday
09.00 am - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866

Hits

Content View Hits : 2086252

online

We have 188 guests online
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก
ทำไมต้องส่งตัดชิ้นเนื้อของรอยโรคในช่องปาก
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก - คลินิกวินิจฉัยโรคและเวชศาสตร์ช่องปาก

Read more...
 
มารู้จักหมุดทางทันตกรรมจัดฟันกันเถอะ
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก - คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

 หลักยึด (Anchorage) ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเคลื่อนฟันทางทันตกรรมจัดฟันและส่งผลต่อความสำเร็จของการรักษา วิธีแบบดั้งเดิมที่จะนำมาซึ่งหลักยึด เช่น การใช้เฮดเกียร์ (Headgear) มายึดที่ฟันแล้วโยงไปที่ศีรษะหรือคอ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการได้มาของหลักยึดจะต้องอาศัยเครื่องมือพิเศษ และใช้ความร่วมมือของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

หลักยึดได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนได้หลักยึดที่มั่นคง (Absolutely anchorage) เริ่มจากรากฟันเทียม (Dental implant) ที่ใช้ในทางทันตกรรมประดิษฐ์ มีความสามารถในการยึดติดกับกระดูก ใช้ใส่เพื่อทดแทนฟันที่หายไป ด้วยคุณสมบัติในการยึดติดกระดูกได้ดี จึงสามารถนำมาใช้เป็นหลักยึดในทางทันตกรรมจัดฟันได้โดยไม่มีการเคลื่อนที่ของหลักยึดเลย แต่เนื่องจากรากฟันเทียมนั้นมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่และราคาแพง จึงได้มีการพัฒนาหลักยึดในรูปแบบอื่นๆขึ้นมา เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานทางด้านทันตกรรมจัดฟัน เช่น Onplant รายงานโดย Block และ Hoffman ในปี 1995 มีลักษณะเป็นแผ่นแบนกลม สามารถวางใต้แผ่นเหงือกบริเวณเพดานปาก และรอให้ยึดติดกับกระดูก เมื่อพร้อมก็จะเปิดแผ่นเหงือกให้เครื่องมือโผล่มาบางส่วนแล้วใช้ดึงฟันได้ เครื่องมือชนิดนี้มีข้อดีคือ สามารถถอดออกได้ง่าย Skeletal Anchorage System (SAS) รายงานโดย Umemori และคณะ ในปี 1999 นำ Surgical microplate และ Screw หรือ Miniplate ที่ใช้ในทางศัลยกรรมมาประยุกต์ เป็นต้น ต่อมาในปี 2002 ได้มีการพัฒนาของหลักยึดทางด้านทันตกรรมจัดฟันอย่างรวดเร็ว จึงทำให้มีคำที่ใช้สื่อแทนความหมายของหลักยึดประเภทนี้อยู่หลายคำ เช่น Titanium implant Microscrew Miniscrew เป็นต้น ซึ่งหลักยึดจะมีลักษณะเป็นหมุด มีเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต ทันตแพทย์จัดฟันจะเป็นผู้พิจารณาและวางแผนการรักษาโดยการใช้หมุดพร้อมทั้งตำแหน่งที่ทำการปักหมุดทางทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งมักจะเป็นกรณีที่มีความยุ่งยากในการรักษา เช่น ใช้เพื่อเคลื่อนฟันกรามแท้ซี่ที่ 2 มาทดแทนฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 ที่ถูกถอนออกไป ใช้แก้ไขความผิดปกติของการสบฟันที่มีการสบฟันแบบเปิด ใช้ตั้งฟันกรามที่ล้มเพื่อให้ง่ายต่อการใส่ฟันปลอม ใช้เคลื่อนฟันบนทุกซี่ไปทางด้านหลังเพื่อลดการยื่นของฟันโดยไม่มีการถอนฟันร่วมด้วย หรือ ใช้เพื่อลดการยื่นที่มากของฟันหน้าในกรณีที่ไม่ต้องการให้มีการเคลื่อนที่ของฟันหลังเลย เป็นต้น 

Read more...
 
More Articles...
«StartPrev12345NextEnd»

Page 3 of 5