Home เกร็ดความรู้ คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก ปวดฟันอยู่ถอนฟันได้หรือไม่

พื้นที่รับฟังความคิดเห็นของโรงพยาบาลทันตกรรม


ชนิดของบริการ

ตรวจและวินิจฉัยโรคในช่องปากและฟัน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อุดฟันและรักษารากฟัน
รักษาโรคเหงือกและโรคปริทันต์
จัดฟันและใส่ฟันปลอม

Type of Service

Oral examination and diagnosis
Oral surgery, dental extraction and surgical remove of impacted tooth Pediatric dentistry
Conservative dentistry and root canal treatment
Treatment of gingival and periodontal diseases
Orthodontic treatment and Prosthetics

เวลาทำการ

คลินิกปกติ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 8.30น. - 16.00น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

คลินิกนอกเวลา
วันจันทร์ถึงวันศุกร์

17.00น. - 20.00น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

Office Hour

Regular
Monday - Friday
08.30 am. - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866


Special
Monday - Friday
05.00 pm. - 8.00 pm.
Saturday and Sunday
09.00 am - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866

Hits

Content View Hits : 2086267

online

We have 205 guests online
ปวดฟันอยู่ถอนฟันได้หรือไม่
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก - คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก

อาการปวดฟันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น โรคเหงือก ฟันผุ การติดเชื้อ เป็นต้น การเลือกการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุ การถอนฟันเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งในการรักษาซึ่งหากฟันซี่นี้สามารถเก็บไว้ใช้งานได้คงไม่มีใครต้องการถอนไม่ว่าจะเป็นคนไข้หรือทันตแพทย์ก็ตาม ยกเว้นปัญหาเรื่องระยะเวลาการรักษาและค่าใช้จ่าย การได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาเหตุของการปวดฟันโดยทันตแพทย์จึงเป็นสิ่งสำคัญ การถอนฟันอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาเสมอไป

 กรณีโรคเหงือกหากได้รับการวินิจฉัยจากทันตแพทย์แล้วว่าสามารถเก็บได้ การรักษาคือขูดหินปูนเกลารากฟัน ส่วนกรณีฟันผุ การรักษาคืออุดฟัน แต่หากฟันผุลุกลามถึงโพรงประสาทฟันจำเป็นต้องได้รับการรักษารากฟันก่อนและทำการบูรณะต่อไป การถอนฟันมักเป็นทางเลือกสุดท้ายของทั้งสองกรณี

ส่วนการติดเชื้อหากมีสาเหตุจากฟันควรพิจารณากำจัดสาเหตุให้เร็วที่สุดนั้นคือการถอนฟัน “การถอนฟันขณะยังมีอาการปวดอยู่สามารถทำได้ และสมควรทำให้เร็วที่สุดเมื่อคนไข้พร้อม” แม้ว่าอาจจะมีความรู้สึกอยู่บ้างขณะถอนเนื่องจากหนองจากการติดเชื้อทำให้ยาชาออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่ ซึ่งทันตแพทย์อาจปรับการฉีดยาชาแบบสกัดความรู้สึกเฉพาะที่เป็นการฉีดยาชาแบบสกัดเส้นประสาทแทน

ทั้งนี้คนไข้ที่มีการติดเชื้อลุกลามรุนแรงมีโรคทางระบบ ทันตแพทย์อาจจ่ายยาฆ่าเชื้อและยาแก้ปวดให้คนไข้กลับไปก่อนเพื่อลดการติดเชื้อให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นก่อน หรือเพื่อประวิงเวลาให้คนไข้ไปปรึกษากับแพทย์ประจำตัวเกี่ยวกับโรคที่คนไข้เป็น ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับคนไข้ที่มีการติดเชื้อลุกลามรุนแรงหรือมีโรคทางระบบ การจ่ายยาฆ่าเชื้อก่อนทำหัตถการอาจมีประโยชน์ในการป้องกันการแพร่เชื้อไปยังบริเวณอื่น


 

เกร็ดความรู้ ประจำเดือนตุลาคม 2557 
ชื่อคลินิก คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก
ชื่อเรื่อง ปวดฟันอยู่ถอนฟันได้หรือไม่
โดย ทญ.ธัญญพัทธ์ อิงบุญมีสกุล