พื้นที่รับฟังความคิดเห็นของโรงพยาบาลทันตกรรม


ชนิดของบริการ

ตรวจและวินิจฉัยโรคในช่องปากและฟัน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อุดฟันและรักษารากฟัน
รักษาโรคเหงือกและโรคปริทันต์
จัดฟันและใส่ฟันปลอม

Type of Service

Oral examination and diagnosis
Oral surgery, dental extraction and surgical remove of impacted tooth Pediatric dentistry
Conservative dentistry and root canal treatment
Treatment of gingival and periodontal diseases
Orthodontic treatment and Prosthetics

เวลาทำการ

คลินิกปกติ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 8.30น. - 16.00น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

คลินิกนอกเวลา
วันจันทร์ถึงวันศุกร์

17.00น. - 20.00น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

Office Hour

Regular
Monday - Friday
08.30 am. - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866


Special
Monday - Friday
05.00 pm. - 8.00 pm.
Saturday and Sunday
09.00 am - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866

Hits

Content View Hits : 2068668

online

We have 446 guests online
ฟันแท้หรือฟันน้ำนม???
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก - คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก

ผู้ปกครองหลายท่านอาจเห็นว่าการที่ลูกมีฟันแท้ขึ้นแล้วสังเกตได้ไม่ยาก เช่น เมื่อฟันน้ำนมโยกและหลุดตามธรรมชาติ ผ่านไปไม่กี่เดือนจะเห็นฟันแท้ขึ้นตามมาดังภาพด้านล่างซ้าย หรือในบางกรณีอาจพบว่าฟันแท้ดันแทรกขึ้นมา โดยที่ฟันน้ำนมยังไม่หลุดดังภาพด้านล่างขวา

 ภาพซ้าย: ลักษณะฟันของเด็กที่เดิมมีฟันหน้าน้ำนมผุจนเหลือแต่ส่วนของรากฟัน  ต่อมาฟันน้ำนมโยกและหลุดไปหนึ่งซี่ โดยในภาพพบว่ามีฟันหน้าแท้ขึ้นแล้วหนึ่งซี่ในฟันบน และสองซี่ในฟันล่าง (ในวงกลมสีเหลือง)

ภาพขวา: ลักษณะของฟันแท้ที่ขึ้นแล้ว (ในวงกลมสีเหลือง) แต่ฟันน้ำนมยังไม่หลุด

ฟันหน้าเป็นตำแหน่งที่สามารถสังเกตการขึ้นของฟันแท้ได้ง่ายต่างจากฟันกรามแท้ซี่แรกของเด็ก (ในวงกลมสีน้ำเงินของภาพด้านขวา) ฟันกรามแท้ซี่แรกจะขึ้นมาในตำแหน่งที่ไม่ได้แทนที่ฟันน้ำนมซี่ใดในช่องปาก ดังนั้นจึงไม่เห็นว่ามีฟันน้ำนมโยกหลุดไปก่อนที่ฟันกรามแท้จะขึ้น หากแต่ฟันกรามแท้จะค่อยๆ ดันเหงือกที่เป็นช่องว่างขึ้นมาเมื่อเด็กอายุประมาณ 6-7 ปี

 


ถ้าแบ่งช่องปากของเด็กเป็น 4 ส่วน คือ ขวาบน ขวาล่าง ซ้ายบนและซ้ายล่างดังภาพด้านล่างซ้ายแล้ว ในแต่ละส่วนจะมีฟัน 5 ซี่ หากดูจากด้านหน้าไปด้านหลังประกอบด้วยฟันตัด 2 ซี่ ฟันเขี้ยว และฟันกราม 2 ซี่ตามลำดับ เด็กจะมีฟันน้ำนมที่เป็นฟันกรามเพียง 2 ซี่เท่านั้น 


 


เมื่อเด็กอายุประมาณ 6-7 ปี ผู้ปกครองจะเริ่มสังเกตเห็นว่าท้ายฟันกรามน้ำนมทั้งสองซี่เริ่มมีฟันแท้ขึ้นมา จากการแนะนำวิธีการดูแลเหงือกและฟันให้แก่ผู้ปกครอง พบว่าผู้ปกครองหลายท่านยังไม่ทราบว่าฟันกรามซี่ในสุดของลูกนั้นเป็นฟันแท้ บางรายฟันกรามแท้ที่ว่านี้ยังไม่ผุเพียงแต่มีคราบเศษอาหารติดอยู่มาก เนื่องจากเป็นฟันที่อยู่ลึกทำความสะอาดยาก ในขณะที่บางรายกว่าผู้ปกครองจะทราบว่าฟันกรามซี่ในสุดคือฟันแท้ก็ต่อเมื่อลูกปวดฟันและมาพบทันตแพทย์ สุดท้ายบางรายฟันผุมากถึงขั้นต้องรักษารากฟันและทำครอบฟัน หรือในรายที่หนักที่สุดคืออาจต้องถอนฟันแท้ซี่นั้นออกไป ซึ่งย่อมกระทบถึงการบดเคี้ยวอาหารของเด็กและคุณภาพชีวิตตามมา

 

เอกสารอ้างอิง

McDonald R.E., Avery D.R., Dean J.A. Dentistry for the Child and Adolescent. 9th edition. 2011

 

เกร็ดความรู้ ประจำเดือน 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2555)
ชื่อคลินิก คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก
ชื่อเรื่อง ฟันแท้หรือฟันน้ำนม???
โดย อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง สุปัญญา นัยวิกุล