Home เกร็ดความรู้ คลินิกปริทันตวิทยา

พื้นที่รับฟังความคิดเห็นของโรงพยาบาลทันตกรรม


ชนิดของบริการ

ตรวจและวินิจฉัยโรคในช่องปากและฟัน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อุดฟันและรักษารากฟัน
รักษาโรคเหงือกและโรคปริทันต์
จัดฟันและใส่ฟันปลอม

Type of Service

Oral examination and diagnosis
Oral surgery, dental extraction and surgical remove of impacted tooth Pediatric dentistry
Conservative dentistry and root canal treatment
Treatment of gingival and periodontal diseases
Orthodontic treatment and Prosthetics

เวลาทำการ

คลินิกปกติ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 8.30น. - 16.00น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

คลินิกนอกเวลา
วันจันทร์ถึงวันศุกร์

17.00น. - 20.00น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

Office Hour

Regular
Monday - Friday
08.30 am. - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866


Special
Monday - Friday
05.00 pm. - 8.00 pm.
Saturday and Sunday
09.00 am - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866

Hits

Content View Hits : 2117251

online

We have 247 guests online
คลินิกปริทันตวิทยา
โรคเหงือกอักเสบและเหงือกบวมโตในหญิงตั้งครรภ์
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก - คลินิกปริทันตวิทยา

โรคเหงือกอักเสบในสตรีมีครรภ์เป็นโรคในช่องปากที่พบได้เป็นประจำ โดยพบว่าสตรีมีครรภ์กว่าร้อยละ 30 จะตรวจพบโรคนี้ในช่องปากได้ รายงานวิจัยหลายการศึกษากล่าวว่าขณะสตรีตั้งครรภ์จะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศซึ่งส่งผลต่อการตอบสนองในช่องปากให้ไวต่อคราบจุลินทรย์ที่เกาะบนผิวฟัน ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเหงือกอักเสบ

 

Read more...
 
Interdental cleansing aids
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก - คลินิกปริทันตวิทยา

แปรงสีฟันไฟฟ้า

แปรงสีฟันใช้พลังงานไฟฟ้าส่งผลให้หัวแปรงสั่น โดยวางแปรงสีฟันบริเวณคอฟันกับขอบเหงือก การใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการแปรงฟัน เหมาะสำหรับผู้พิการทางมือ และผู้ใช้มือบังคับแปรงไม่คล่อง ส่วนผู้มีทักษะในการใช้มือ และใช้แปรงสีฟันด้วยมือได้อย่างถูกต้อง ไม่ควรใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าเป็นประจำ เพราะแปรงสีฟันไฟฟ้ากำจัดคราบจุลินทรีย์ไม่หมด


หลังจากแปรงฟันแล้ว ควรเพิ่มการรักษาอนามัยช่องปาก ด้วยการใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆ เสริมการทำความสะอาดซอกฟัน เพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์บริเวณซอกฟันช่วยการไหลเวียนของเลือด และช่วยให้เยื่อบุผิวแข็งแรงขึ้น เส้นใยขัดฟันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่กับการแปรงฟัน นอกจากนี้ ยังมีแปรงซอกฟัน แปรงพุ่มเดียว ปุ่มยาง ไม้จิ้มฟัน แถบผ้ากอซ เครื่องฉีดน้ำในปาก และอื่นๆ

 

เส้นใยขัดฟัน (Dental Floss)

เส้นใยขัดฟันเป็นแถบบางๆ ของเส้นใยย่อยๆที่เรียงตัวขนาน โดยไม่ถักเป็นเส้นกลมคล้ายเส้นด้าย เส้นใยขัดฟันใช้ควบคู่กับการแปรงฟัน เพื่อขัดฟันให้สะอาด โดยเฉพาะผู้ป่วยใส่เครื่องมือทันตกรรมจัดฟัน ผู้ป่วยใส่ครอบฟัน และสะพานฟัน เส้นใยขัดฟันจะแทรกตัวผ่านบริเวณสัมผัสของฟัน ด้วยการออกแรงถูไป-มาเล็กน้อย เมื่อออกแรงกดด้วยการใช้นิ้วบังคับ ให้เส้นใยขัดฟันโอบรอบซี่ฟัน เส้นใยจะแผ่เป็นแถบกว้าง และทำความสะอาดซอกฟันได้ รอบซี่ฟัน คราบจุลินทรีย์เกาะกับผิวฟัน งานทันตกรรมบูรณะ และใต้ฟันแขวนจะถูกกำจัดออก การใช้เส้นใยขัดฟันช่วยลดอาการเลือดออกของเหงือก และลดกลิ่นปาก อีกทั้งสามารถทราบถึงรอยผุทางด้านประชิดฟันงานทันตกรรมบูรณะอุดเกินจากการใช้เส้นใยขัดฟัน

 

การใช้เส้นใยขัดฟัน ให้ดึงเส้นใยยาวประมาณ 1.5-2 ฟุต พันปลายแต่ละข้างไว้กับนิ้วกลางของแต่ละมือให้เหลือความยาวของเส้นใยประมาณหัวแม่มือสองข้างชนกัน หรือยาวประมาณ 4-5 นิ้ว เมื่อทำความสะอาดฟันหลังบนขวา ให้เส้นใยที่เหลือพาดบนหัวแม่มือขวา และนิ้วชี้ซ้าย แล้ววางเส้นใยบนช่องว่างระหว่างฟันด้านบดเคี้ยว ส่วนฟันหลังซ้ายบน ให้เส้นใยที่เหลือพาดบนหัวแม่มือซ้ายและนิ้วชี้ขวา ในกรณีฟันล่าง ใช้นิ้วชี้ทั้ง 2 ข้าง วางเส้นใยที่เหลือประมาณ 0.5 นิ้ว บนช่องว่างระหว่างฟันด้านบดเคี้ยว แล้วดึงเส้นใยไป-มาในแนวนอนคล้ายการเลื่อยไม้ เส้นใยจะผ่านบริเวณสัมผัสระหว่างฟันโดยไม่ใช้แรงกดใดๆ ซึ่งจะกดเหงือกหรือบาดเหงือกได้ หลังจากนั้น โอบปลายทั้งสองข้างของเส้นใยไปมาในแนวนอน และขยับไปทางด้านบดเคี้ยว ประมาณ 6 ครั้ง ทั้งทางด้านใกล้กลางและไกลกลางของฟันข้างเคียง แต่อย่าดันเส้นใยลึกเกินในร่องเหงือก ซึ่งจะทำให้เลือดออกได้ เมื่อเส้นใยเปื่อยและสกปรก ก็ขยับเส้นใยจากนิ้วกลางออกมาแล้วดึงเส้นใยออกและทิ้ง การใช้เส้นใยขัดฟันครั้งแรกๆจะยากและใช้เวลานาน แต่ถ้าฝึกใช้บ่อยๆ จะเกิดความชำนาญ และทำได้ดีขึ้น สิ่งที่ควรระวัง คือการใช้นิ้วบังคับเส้นใย โดยเอื้อมนิ้วมือเข้าไปขัดฟันหลังซี่ท้ายๆ อย่าให้เส้นใยขัดฟันบาดมุมปาก ผู้ใช้จะต้องโอบปลายทั้งสองด้านของเส้นใยในทิศทางเดียวกันในฟันแต่ละซี่เพื่อให้เส้นใยโอบรอบบริเวณมุมโค้งของฟันทั้งสองด้าน พร้อมทั้งทำความสะอาดได้ทั่วถึง ผู้ใช้อาจไม่รู้ตัวในกรณีที่ปลายของเส้นใยทั้งสองข้างถูกผลักไปคนละทาง จะทำให้ไม่สามารถโอบบริเวณมุมโค้งของฟันที่ขัด และเกิดรอยแยกที่เหงือก (flossing cleft) ซึ่งทำให้ขอบเหงือกระหว่างฟันเป็นรูปตัววี รอยแยกนี้จะเป็นที่สะสมของจุลชีพ และทำให้เหงือกอักเสบตลอดเวลา

 

ด้ามยึดเส้นใยขัดฟัน (Floss holder)ด้ามยึดเส้นใยขัดฟัน มีรูปร่างเป็นตัววาย (Y) กว้าง ¾ ถึง 1 นิ้ว ใช้ขึงเส้นใยขัดฟัน เมื่อวางบนบริเวณสัมผัสระหว่างซอกฟัน แล้วดึงเส้นใยไป-มาในแนวนอน ผ่านซอกฟัน ต่อจากนั้น ให้โอบบริเวณมุมโค้งและด้านข้างของฟัน และขัดฟันทีละด้าน โดยถูดึงขึ้น-ดึงลงในแนวยืนประมาณ 6 ครั้ง ข้อดีของด้ามยึดเส้นใยขัดฟัน คือ สามารถเอื้อมเข้าไปขัดฟันหลังได้ง่าย และเหมาะสำหรับคนใช้นิ้วมือไม่ถนัด คนมีนิ้วหัวแม่มือใหญ่ แต่ปากเล็ก หรือให้ผู้อื่นช่วยขัดฟัน

เข็มร้อยเส้นใยขัดฟัน (Floss threader)เข็มร้อยเส้นใยขัดฟัน มีลักษณะเป็นห่วงพลาสติก และส่วนปลายคล้ายเข็มพลาสติก การใช้เข็มร้อยเส้นใยร่วมกับเส้นใย เพื่อเป็นตัวนำให้เส้นใยลอดใต้สะพานฟัน ทำความสะอาดฟันแขวน และฟันหลักยึดของสะพานฟัน การใช้เข็มร้อยเส้นใยขัดฟันให้ร้อยจากซอกฟันด้านใกล้แก้ม ไปซอกฟันด้านใกล้ลิ้น แล้วดึงเส้นใยให้แนบฟันแขวน แล้วถูไปโอบฟันหลักยึดทั้งสองซี่ของสะพานฟัน ให้ดึงเส้นใยไป-มาในแนวนอนประมาณ 6 ครั้ง และดึงเส้นใยออกทางด้านแก้มเมื่อเสร็จแล้ว เนื่องจากการใช้เส้นใยขัดฟันและเข็มร้อยเส้นใยขัดฟันอาจไม่ค่อยสะดวก จึงมีผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม เรียกว่า ซูเปอร์ฟลอสส์ (Super Floss) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนปลายข้างหนึ่งคล้ายเข็มพลาสติก ถัดไปเป็นเส้นใยคล้ายฟองน้ำ และส่วนปลายอีกข้างหนึ่งเป็นเส้นใยขัดฟัน ทั้ง 3 ส่วนอัดเป็นชั้นเดียวกัน เหมาะสำหรับใช้ทำความสะอาดใต้ฟันแขวน และฟันหลักยึดของสะพานฟันเครื่องฉีดน้ำในปาก

เครื่องฉีดน้ำในปาก เป็นอุปกรณ์ฉีดน้ำออกเป็นจังหวะๆ อย่างต่อเนื่อง น้ำที่ฉีดออกมีลักษณะเป็นเส้นโดยจัดตั้งฉากเข้าหาซอกฟัน ส่วนแรงดันมากหรือน้อยขึ้นกับการปรับที่ตัวเครื่อง แรงดันของน้ำอาจจะชะเศษอาหารติดค้าง และจุลชีพยึดคราบจุลินทรีย์อย่างหลวมๆ ให้จุลชีพหลุดออกมา ถ้าหากเติมสารระงับเชื้อ หรือสารต้านจุลชีพ ก็อาจจะเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมปริมาณของจุลชีพได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เครื่องฉีดน้ำในปาก เป็นอุปกรณ์ช่วยเสริมการทำความสะอาด ไม่อาจใช้ทดแทนการทำความสะอาดซอกฟัน เพราะน้ำฉีดไม่สามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์ที่ยึดกับฟันได้ อีกประการหนึ่ง คือ แรงดันของน้ำที่ฉีดออกมา อาจทำให้เกิดภาวะเลือดมีแบคทีเรียชั่วคราวแปรงซอกฟัน (Interproximal brush)

แปรงซอกฟันที่ใช้กันในระยะแรกมีรูปร่างคล้ายแปรงล้างขวด แต่ขนาดเล็กพอเหมาะที่จะทำความสะอาดซอกฟันที่กว้างพอ ถึงแม้ว่ารากฟันจะมีรอยเว้าเล็กน้อย บริเวณช่องรากฟัน การใช้แปรงซอกฟันก็ทำความสะอาดได้ดี และมีหลายขนาด และหลายรุปร่างให้เลือกตามขนาดของซอกฟัน แต่เนื่องจากแปรงซอกฟันลักษณะคล้ายแปรงล้างขวดเข้าไม่ถึงในฟันหลัง จึงมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า พรอกซา บรัช (Proxa brush) โดยมีด้ามจับเหมือนแปรงสีฟัน ส่วนปลายเป็นแปรงซอกฟันที่ถูกยึดตั้งฉากกับด้ามจับ ซึ่งให้เข้าถึงฟันกรามซี่ที่สอง และฟันกรามซี่ที่สามได้ง่ายขึ้น โดยวางแปรงให้แนบด้านหนึ่งของซอกฟัน แล้วถูเข้า-ออก ประมาณ 6 ครั้ง จากนั้นเลื่อนแปรงมาแนบอีกด้านหนึ่งของซอกฟันแล้วถูเข้า-ออกอีก 6 ครั้งเช่นเดียวกันแปรงพุ่มเดียว (Single tuft หรือ End tufe)

แปรงสีฟันมีขนแปรงเพียงกลุ่มเดียว ให้ใช้กับฟันซ้อน ฟันซี่ขอบเหงือกร่นต่ำกว่าขอบเหงือกของฟันข้างคียง และฟันกรามล่างด้านใกล้ลิ้น ด้านไกลกลางของฟันกรามซี่ที่ 3 การใช้แปรงสีฟันชนิดขนกลุ่มเดียวเป็นการเสริมหลังจากใช้แปรงสีฟันธรรมดา ซึ่งแปรงไม่ถึงบริเวณนั้นๆ โดยวางแปรงที่ติดฟันชิดขอบเหงือก และลากแปรงกลับไป-มาตามคอฟันทีละซี่ ประมาณ 6 ครั้ง ข้อควรระวัง คือ ไม่ใช้แปรงชนิดนี้แปรงบริเวณซอกฟันไม้จิ้มฟัน (Toothpick)

ไม้จิ้มฟันควรเป็นรูปสามเหลี่ยม และใช้เฉพาะซอกฟันเป็นรูปสามเหลี่ยมเช่นกัน เมื่อสอดไม้จิ้มฟันเข้าซอกฟันทางด้านแก้ม ด้านข้างของไม้จิ้มฟันจะขัดถูด้านข้างของฟันทั้งสองซี่พร้อมๆกัน โดยถูเข้า-ออก ประมาณ 6 ครั้ง ไม่จิ้มฟันใช้ง่ายกว่าเส้นใยขัดฟัน และเพิ่ม keratin ของเยื่อบุผิวเหงือกด้วย แต่ข้อด้อย คือ ไม่สามารถทำความสะอาดบริเวณหัวโค้งของมุมฟันและใช้เฉพาะตำแหน่งที่มีช่องว่างระหว่างฟันเท่านั้น ไม้จิ้มฟันมีชื่อต่างๆ กัน เช่น Stim-U-dent, Perio-Pik, Butler wood toothpick เป็นต้นปุ่มยาง (Rubber tip)

ปุ่มยางนวดเหงือก เป็นรูปกรวยยึดตั้งฉากกับด้ามจับเหมือนแปรงสีฟัน การใช้ปุ่มยางนวดเหงือกหลังศัลยกรรมปริทันต์ เพื่อให้เหงือกระหว่างฟันลดอาการบวม เพื่อบุผิวเกิด keratin และเหงือกมีเค้ารูปปกติ นอกจากนี้ยังกำจัดคราบจุลินทรีย์ ทางด้านประชิดที่ขนแปรงเข้าไม่ถึง การใช้ปุ่มยางนวดเหงือก ให้วางปุ่มยาง 45 องศา – 90 องศา กับแนวแกนฟันแล้วเบนด้านข้างของปุ่มยางแนบด้านหนึ่งของซอกฟัน ถูลักษณะหมุนอยู่กับที่ ประมาณ 6 ครั้ง แล้วเบนปุ่มยางไปแนบฟันอีกด้านหนึ่ง และถูลักษณะเดียวกันแถบผ้ากอซ (gauze strip)

พับผ้ากอซในแนวนอนให้เป็นแถบยาว 6 นิ้ว มีความกว้างประมาณ 1 นิ้ว พอเหมาะกับความสูงของฟัน ใช้ขัดด้านข้างของฟันที่ติดกับบริเวณไร้ฟัน (Edentulous area) หรือด้านข้างของฟันห่างมากๆ โดยโอบเข้าหาฟัน และถูไป-มา ในแนวนอน ประมาณ 6 ครั้ง

 

เกร็ดความรู้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553

คลินิกปริทันตวิทยา

เรื่อง Interdental cleansing aids

 


 
«StartPrev1234567NextEnd»

Page 5 of 7