พื้นที่รับฟังความคิดเห็นของโรงพยาบาลทันตกรรม


ชนิดของบริการ

ตรวจและวินิจฉัยโรคในช่องปากและฟัน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อุดฟันและรักษารากฟัน
รักษาโรคเหงือกและโรคปริทันต์
จัดฟันและใส่ฟันปลอม

Type of Service

Oral examination and diagnosis
Oral surgery, dental extraction and surgical remove of impacted tooth Pediatric dentistry
Conservative dentistry and root canal treatment
Treatment of gingival and periodontal diseases
Orthodontic treatment and Prosthetics

เวลาทำการ

คลินิกปกติ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 8.30น. - 16.00น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

คลินิกนอกเวลา
วันจันทร์ถึงวันศุกร์

17.00น. - 20.00น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

Office Hour

Regular
Monday - Friday
08.30 am. - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866


Special
Monday - Friday
05.00 pm. - 8.00 pm.
Saturday and Sunday
09.00 am - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866

Hits

Content View Hits : 2086286

online

We have 227 guests online
..ตุ่มน้ำใสในช่องปาก..
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก - คลินิกวินิจฉัยโรคและเวชศาสตร์ช่องปาก

 

ภาพถุงน้ำเมือกที่บริเวณเพดานอ่อนในช่องปาก

เคยสังเกตมั้ยคะว่าบางทีในช่องปากของเราอาจเคยพบตุ่มน้ำใสเกิดขึ้น ไม่ว่าจะพบที่บริเวณริมฝีปากล่าง กระพุ้งแก้ม หรือเพดานอ่อนในช่องปาก เป็นต้น ตุ่มน้ำอาจจะแตกและหายไปได้เอง หรือบางครั้งก็เป็นนานและไม่หายเองและอาจจะไปกัดโดนตุ่มน้ำนั้น การเกิดตุ่มน้ำในช่องปากอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุ ในเกร็ดความรู้นี้จะกล่าวถึงตุ่มน้ำใสที่เกิดจากการฉีกขาดท่อน้ำลายของต่อมน้ำลายเล็กๆ ในช่องปากที่มีชื่อเรียกในภาษาไทยตามศัพท์บัญญัติทางทันตแพทยศาสตร์ว่า ถุงน้ำเมือกหรือถุงเมือก และมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Mucocele ค่ะ

ในช่องปากของเราจะมีต่อมน้ำลายเล็กๆ อยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นบริเวณริมฝีปาก กระพุ้งแก้ม เพดานปาก และพื้นปากใต้ลิ้น เป็นต้น ต่อมน้ำลายเหล่านี้จะผลิตน้ำลายส่งมาตามท่อน้ำลายที่มีรูเปิดอยู่ตามบริเวณต่างๆ ของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก ทำให้ภายในช่องปากเรามีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา บางครั้งเราอาจจะทำให้ท่อน้ำลายเล็กๆ นี้ฉีกขาดได้โดยไม่ได้ตั้งใจ โดยอาจจะเกิดจากการกัดโดนเนื้อเยื่ออ่อนในปาก การกระแทกด้วยของแข็ง หรือจากการบาดเจ็บอื่นๆ เมื่อท่อน้ำลายมีรูรั่วจากการฉีกขาด น้ำลายที่ถูกส่งมาจากต่อมน้ำลายก็จะรั่วซึมออกมาจากท่อน้ำลายตรงบริเวณที่ท่อมีการฉีกขาด เกิดการขังของน้ำลายอยู่บริเวณเนื้อเยื่ออ่อนใต้เยื่อบุผิวในช่องปากกลายเป็นตุ่มน้ำใสในช่องปากที่เรียกว่า ถุงน้ำเมือก นั่นเอง ถ้าตำแหน่งที่น้ำลายขังอยู่ใกล้ๆ กับเยื่อบุผิวในช่องปาก เราก็จะเห็นเป็นตุ่มน้ำใสในช่องปากซึ่งอาจจะแตกออกและหายได้เอง ในกรณีแบบนี้ไม่จำเป็นต้องรับการรักษาใดๆ และอาจจะเป็นซ้ำได้อีก แต่ถ้าตำแหน่งที่น้ำลายขังอยู่ลึกลงไป ก็อาจจะเห็นเป็นการยกนูนขึ้นมาเป็นรูปโดมในช่องปาก ไม่แตกและไม่หายได้เอง อาจจะพลาดไปกัดโดนได้ ตุ่มน้ำในกรณีนี้ควรต้องมาปรึกษาทันตแพทย์แล้วล่ะค่ะ เพราะการรักษาสำหรับตุ่มน้ำใสที่ไม่แตกเองนี้คือ การตัดออกค่ะ 


ดังนั้นหากท่านมีตุ่มน้ำใสเกิดขึ้นในช่องปากและสงสัยว่าจะใช่ถุงน้ำเมือกเหมือนในเกร็ดความรู้นี้หรือไม่ ลองปรึกษาทันตแพทย์ใกล้บ้านดูนะคะ 

 

ภาพถุงน้ำเมือก (Mucocele) ที่บริเวณริมฝีปากล่าง

 

เกร็ดความรู้ ประจำเดือน 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2556)
ชื่อคลินิก คลินิกวินิจฉัยโรคและเวชศาสตร์ช่องปาก
ชื่อเรื่อง ..ตุ่มน้ำใสในช่องปาก..
โดย อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง จุฑามาศ อรรถโกมล