:: ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ::

  รายงานข้อมูลจากเลข Barcode   รายงานตามปีงบประมาณ   รายการครุภัณฑ์ขอจำหน่ายประจำปี 53   รายการครุภัณฑ์ทั้งหมด


ระบุสิ่งที่ต้องการค้นหา :: ค้นจาก
รายการครุภัณฑ์ในฐานขณะนี้มีทั้งสิ้น 4778 รายการ
หมายเลขครุภัณฑ์ รายชื่อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ชื่อผู้รับผิดชอบสถานที่จัดเก็บ
6695-019-117
เครื่องเขย่าผสมสาร
เครื่องเขย่าผสมสาร
ชื่อครุภัณฑ์  เครื่องเขย่าผสมสาร
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ นิรัชชา ไชยสมบูรณ์วิจัยชั้น3 สนง.
6695-019-116
เครื่องเขย่าแบบแนวดิ่ง
เครื่องเขย่าแบบแนวดิ่ง
ชื่อครุภัณฑ์  เครื่องเขย่าแบบแนวดิ่ง
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ นิรัชชา ไชยสมบูรณ์วิจัยชั้น3 สนง. DT1330
6505-030-016
เครื่องกำหนดปลายรากฟัน
เครื่องกำหนดปลายรากฟัน
ชื่อครุภัณฑ์  เครื่องกำหนดปลายรากฟัน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -พัสดุ คลินิก
6505-030-015
เครื่องกำหนดปลายรากฟัน
เครื่องกำหนดปลายรากฟัน
ชื่อครุภัณฑ์  เครื่องกำหนดปลายรากฟัน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -พัสดุ คลินิก
6505-030-014
เครื่องกำหนดปลายรากฟัน
เครื่องกำหนดปลายรากฟัน
ชื่อครุภัณฑ์  เครื่องกำหนดปลายรากฟัน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -พัสดุ คลินิก
6505-030-013
เครื่องกำหนดปลายรากฟัน
เครื่องกำหนดปลายรากฟัน
ชื่อครุภัณฑ์  เครื่องกำหนดปลายรากฟัน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -พัสดุ คลินิก
6505-030-012
เครื่องกำหนดปลายรากฟัน
เครื่องกำหนดปลายรากฟัน
ชื่อครุภัณฑ์  เครื่องกำหนดปลายรากฟัน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -พัสดุ คลินิก
6505-030-011
เครื่องกำหนดปลายรากฟัน
เครื่องกำหนดปลายรากฟัน
ชื่อครุภัณฑ์  เครื่องกำหนดปลายรากฟัน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -พัสดุ คลินิก
6505-030-010
เครื่องกำหนดปลายรากฟัน
เครื่องกำหนดปลายรากฟัน
ชื่อครุภัณฑ์  เครื่องกำหนดปลายรากฟัน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -คณะทันตแพทยศาสตร์
7110-046-054
ตู้ปฏิบัติงานพีซีอาร์
ตู้ปฏิบัติงานพีซีอาร์
ชื่อครุภัณฑ์  ตู้ปฏิบัติงานพีซีอาร์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ นิรัชชา ไชยสมบูรณ์วิจัยชั้น3 สนง. DT1329
6665-015-015
ตู้บ่ม
ตู้บ่ม
ชื่อครุภัณฑ์  ตู้บ่ม
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ สุทธิมาส หยวกยงDT1324 วิจัยชั้น3 สนง.
7310-015-096
ตู้อบลมร้อน
ตู้อบลมร้อน
ชื่อครุภัณฑ์  ตู้อบลมร้อน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ กุสุมา แจ่มดีวิจัยชั้น3 สนง. DT1333
6670-008-058(4)
Stabilizer
Stabilizer
ชื่อครุภัณฑ์  Stabilizer
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ กุสุมา แจ่มดีวิจัยชั้น3 สนง.
6670-008-058(3)
Printer
Printer
ชื่อครุภัณฑ์  Printer
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ กุสุมา แจ่มดีวิจัยชั้น3 สนง.
6670-008-058(2)
จอ
จอ
ชื่อครุภัณฑ์  จอ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ กุสุมา แจ่มดีวิจัยชั้น3 สนง.

หน้าแรก Previous..... 298 299 300 301 302 303 304 ..... Next หน้าสุดท้าย


พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
โทร. 055-962645 เบอร์ภายใน 2645