:: ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ::

  รายงานข้อมูลจากเลข Barcode   รายงานตามปีงบประมาณ   รายการครุภัณฑ์ขอจำหน่ายประจำปี 53   รายการครุภัณฑ์ทั้งหมด


ระบุสิ่งที่ต้องการค้นหา :: ค้นจาก
รายการครุภัณฑ์ในฐานขณะนี้มีทั้งสิ้น 4798 รายการ
หมายเลขครุภัณฑ์ รายชื่อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ชื่อผู้รับผิดชอบสถานที่จัดเก็บ
7450-010-10141(11)
monitor
monitor
ชื่อครุภัณฑ์  monitor
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -คลินิก
7450-010-10141(10)
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 -CPU
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 -CPU
ชื่อครุภัณฑ์  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 -CPU
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -คลินิก
7450-010-10141(9)
monitor
monitor
ชื่อครุภัณฑ์  monitor
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -คลินิก
7450-010-10141(8)
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 -CPU
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 -CPU
ชื่อครุภัณฑ์  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 -CPU
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -คลินิก
7450-010-10141(7)
monitor
monitor
ชื่อครุภัณฑ์  monitor
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -คลินิก
7450-010-10141(6)
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 -CPU
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 -CPU
ชื่อครุภัณฑ์  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 -CPU
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -คลินิก
7450-010-10141(5)
monitor
monitor
ชื่อครุภัณฑ์  monitor
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -คลินิก
7450-010-10141(4)
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 -CPU
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 -CPU
ชื่อครุภัณฑ์  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 -CPU
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -คลินิก
7450-010-10141(3)
monitor
monitor
ชื่อครุภัณฑ์  monitor
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -คลินิก
7450-010-10141(2)
CPU
CPU
ชื่อครุภัณฑ์  CPU
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -คลินิก
7450-010-10141(1)
monitor
monitor
ชื่อครุภัณฑ์  monitor
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -คลินิก
7450-010-10141
ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลทันตกรรม-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1
ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลทันตกรรม-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1
ชื่อครุภัณฑ์  ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลทันตกรรม-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -คลินิก
7310-017-032
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลทรีย์ชนิดตั้งพื้น
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลทรีย์ชนิดตั้งพื้น
ชื่อครุภัณฑ์  เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลทรีย์ชนิดตั้งพื้น
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ กุสุมา แจ่มดีDT1333
7310-017-033
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำ
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำ
ชื่อครุภัณฑ์  เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -DT3125 ทันตกรรมนอกเวลาราชการ
6631-007-103
เครื่องผนึกซอง
เครื่องผนึกซอง
ชื่อครุภัณฑ์  เครื่องผนึกซอง
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -DT3125 ทันตกรรมนอกเวลาราชการ

หน้าแรก Previous..... 298 299 300 301 302 303 304 ..... Next หน้าสุดท้าย


พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
โทร. 055-962645 เบอร์ภายใน 2645