:: ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ::

  รายงานข้อมูลจากเลข Barcode   รายงานตามปีงบประมาณ   รายการครุภัณฑ์ขอจำหน่ายประจำปี 53   รายการครุภัณฑ์ทั้งหมด


ระบุสิ่งที่ต้องการค้นหา :: ค้นจาก
รายการครุภัณฑ์ในฐานขณะนี้มีทั้งสิ้น 4698 รายการ
หมายเลขครุภัณฑ์ รายชื่อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ชื่อผู้รับผิดชอบสถานที่จัดเก็บ
6505-010-350
หัวกรอ
หัวกรอ
ชื่อครุภัณฑ์  หัวกรอ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -พัสดุ คลินิก
6505-010-367
หัวกรอ
หัวกรอ
ชื่อครุภัณฑ์  หัวกรอ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -พัสดุ คลินิก
6505-010-368
หัวกรอ
หัวกรอ
ชื่อครุภัณฑ์  หัวกรอ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -พัสดุ คลินิก
6505-010-369
หัวกรอ
หัวกรอ
ชื่อครุภัณฑ์  หัวกรอ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -พัสดุ คลินิก
6505-010-366
หัวกรอ
หัวกรอ
ชื่อครุภัณฑ์  หัวกรอ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -พัสดุ คลินิก
6505-010-365
หัวกรอ
หัวกรอ
ชื่อครุภัณฑ์  หัวกรอ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -พัสดุ คลินิก
6505-010-364
หัวกรอ
หัวกรอ
ชื่อครุภัณฑ์  หัวกรอ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -พัสดุ คลินิก
6505-010-363
หัวกรอ
หัวกรอ
ชื่อครุภัณฑ์  หัวกรอ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -พัสดุ คลินิก
6505-010-362
หัวกรอ
หัวกรอ
ชื่อครุภัณฑ์  หัวกรอ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -พัสดุ คลินิก
6505-010-361
หัวกรอ
หัวกรอ
ชื่อครุภัณฑ์  หัวกรอ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -พัสดุ คลินิก
6505-010-360
หัวกรอ
หัวกรอ
ชื่อครุภัณฑ์  หัวกรอ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -พัสดุ คลินิก
6505-010-370
หัวกรอ
หัวกรอ
ชื่อครุภัณฑ์  หัวกรอ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -พัสดุ คลินิก
6505-010-371
หัวกรอ
หัวกรอ
ชื่อครุภัณฑ์  หัวกรอ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -พัสดุ คลินิก
6505-010-380
หัวกรอ
หัวกรอ
ชื่อครุภัณฑ์  หัวกรอ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -พัสดุ คลินิก
6505-010-379
หัวกรอ
หัวกรอ
ชื่อครุภัณฑ์  หัวกรอ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -พัสดุ คลินิก

หน้าแรก Previous..... 298 299 300 301 302 303 304 ..... Next หน้าสุดท้าย


พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
โทร. 055-962645 เบอร์ภายใน 2645