:: ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ::

  รายงานข้อมูลจากเลข Barcode   รายงานตามปีงบประมาณ   รายการครุภัณฑ์ขอจำหน่ายประจำปี 53   รายการครุภัณฑ์ทั้งหมด


ระบุสิ่งที่ต้องการค้นหา :: ค้นจาก
รายการครุภัณฑ์ในฐานขณะนี้มีทั้งสิ้น 4614 รายการ
หมายเลขครุภัณฑ์ รายชื่อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ชื่อผู้รับผิดชอบสถานที่จัดเก็บ
6505-009-363
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ชื่อครุภัณฑ์  ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -คณะทันตแพทยศาสตร์
6505-009-359
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ชื่อครุภัณฑ์  ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -คณะทันตแพทยศาสตร์
6505-009-362
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ชื่อครุภัณฑ์  ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -คณะทันตแพทยศาสตร์
6505-009-361
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ชื่อครุภัณฑ์  ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -คณะทันตแพทยศาสตร์
6505-009-360
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ชื่อครุภัณฑ์  ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -คณะทันตแพทยศาสตร์
6505-009-358
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ชื่อครุภัณฑ์  ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -คณะทันตแพทยศาสตร์
6505-009-357
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ชื่อครุภัณฑ์  ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -คณะทันตแพทยศาสตร์
6505-009-355
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ชื่อครุภัณฑ์  ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -คณะทันตแพทยศาสตร์
6505-009-356
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ชื่อครุภัณฑ์  ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -คณะทันตแพทยศาสตร์
6505-009-354
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ชื่อครุภัณฑ์  ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -คณะทันตแพทยศาสตร์
6505-009-353
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ชื่อครุภัณฑ์  ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -คณะทันตแพทยศาสตร์
6505-009-352
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ชื่อครุภัณฑ์  ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -คณะทันตแพทยศาสตร์
6505-009-351
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ชื่อครุภัณฑ์  ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -คณะทันตแพทยศาสตร์
6505-009-350
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ชื่อครุภัณฑ์  ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -คณะทันตแพทยศาสตร์
6505-009-349
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ชื่อครุภัณฑ์  ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -คณะทันตแพทยศาสตร์

หน้าแรก Previous..... 298 299 300 301 302 303 304 ..... Next หน้าสุดท้าย


พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
โทร. 055-962645 เบอร์ภายใน 2645