:: ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ::

  รายงานข้อมูลจากเลข Barcode   รายงานตามปีงบประมาณ   รายการครุภัณฑ์ขอจำหน่ายประจำปี 53   รายการครุภัณฑ์ทั้งหมด


ระบุสิ่งที่ต้องการค้นหา :: ค้นจาก
รายการครุภัณฑ์ในฐานขณะนี้มีทั้งสิ้น 4614 รายการ
หมายเลขครุภัณฑ์ รายชื่อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ชื่อผู้รับผิดชอบสถานที่จัดเก็บ
6505-022-584(5)
หัวกรอชนิดหักมุม(Contra)
หัวกรอชนิดหักมุม(Contra)
ชื่อครุภัณฑ์  หัวกรอชนิดหักมุม(Contra)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -DT3212 ทันตกรมมหัตถการ
6505-022-584(4)
หัวกรอชนิดตรง(Straight)
หัวกรอชนิดตรง(Straight)
ชื่อครุภัณฑ์  หัวกรอชนิดตรง(Straight)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ --
6505-022-584(3)
หัวกรอช้า (Airmotor)
หัวกรอช้า (Airmotor)
ชื่อครุภัณฑ์  หัวกรอช้า (Airmotor)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -DT3212 ทันตกรมมหัตถการ
6505-022-584(2)
หัวกรอเร็ว (Airotor)
หัวกรอเร็ว (Airotor)
ชื่อครุภัณฑ์  หัวกรอเร็ว (Airotor)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ --
6505-022-584(1)
หัวกรอเร็ว (Airotor)
หัวกรอเร็ว (Airotor)
ชื่อครุภัณฑ์  หัวกรอเร็ว (Airotor)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ --
6505-022-584
เก้าอี้ทำฟัน/เก้าอี้ทันตแพทย์/เก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์
เก้าอี้ทำฟัน/เก้าอี้ทันตแพทย์/เก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชื่อครุภัณฑ์  เก้าอี้ทำฟัน/เก้าอี้ทันตแพทย์/เก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -DT4109 ยูนิต5-8
6505-022-583(9)
CPU
CPU
ชื่อครุภัณฑ์  CPU
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -DT3203 ยูนิต 23-2
6505-022-583(8)
จอ Monitor 17 นิ้ว
จอ Monitor 17 นิ้ว
ชื่อครุภัณฑ์  จอ Monitor 17 นิ้ว
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -DT3203 ยูนิต 23-2
6505-022-583(7)
Stabilizer ขนาด 5KV
Stabilizer ขนาด 5KV
ชื่อครุภัณฑ์  Stabilizer ขนาด 5KV
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -DT4109 ยูนิต5-7
6505-022-583(6)
หัวกรอชนิดหักมุมสำหรับกรอฟัน(Prophy)
หัวกรอชนิดหักมุมสำหรับกรอฟัน(Prophy)
ชื่อครุภัณฑ์  หัวกรอชนิดหักมุมสำหรับกรอฟัน(Prophy)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -DT3212 ทันตกรมมหัตถการ
6505-022-583(5)
หัวกรอชนิดหักมุม(Contra)
หัวกรอชนิดหักมุม(Contra)
ชื่อครุภัณฑ์  หัวกรอชนิดหักมุม(Contra)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -DT3212 ทันตกรมมหัตถการ
6505-022-583(4)
หัวกรอชนิดตรง(Straight)
หัวกรอชนิดตรง(Straight)
ชื่อครุภัณฑ์  หัวกรอชนิดตรง(Straight)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -DT3212 ทันตกรมมหัตถการ
6505-022-583(3)
หัวกรอช้า (Airmotor)
หัวกรอช้า (Airmotor)
ชื่อครุภัณฑ์  หัวกรอช้า (Airmotor)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อารีรัตน์ ไชยเนตรDT3212 ทันตกรมมหัตถการ
6505-022-583(2)
หัวกรอเร็ว (Airotor)
หัวกรอเร็ว (Airotor)
ชื่อครุภัณฑ์  หัวกรอเร็ว (Airotor)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -DT3125 ทันตกรรมนอกเวลาราชการ
6505-022-583(1)
หัวกรอเร็ว (Airotor)
หัวกรอเร็ว (Airotor)
ชื่อครุภัณฑ์  หัวกรอเร็ว (Airotor)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -DT3125 ทันตกรรมนอกเวลาราชการ

หน้าแรก Previous..... 263 264 265 266 267 268 269 ..... Next หน้าสุดท้าย


พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
โทร. 055-962645 เบอร์ภายใน 2645